Политика за конфиденциалност


SES подхожда с разбиране към въпроса за конфиденциалността на личните данни в интернет. Ние вярваме, че е важно да знаете как се отнасяме към вашата информация, която получаваме по интернет. 

Можете да посетите SES в световната мрежа, без да ни казвате кой сте или разкривате информация за себе си. Нашите уеб сървъри не събират адресите на електронната ви поща, а IP адресът на посетителите. Тази информация се използва за измерване на броя посещенията, средното време, прекарано на сайта и броя на посетителите. Тя се използва от SES за измерване на ползата от нашия сайт и за подобряване на съдържанието му. Компаниите, които правят измервания на сайта на SES като eTracker, Google и WebTrends също имат достъп до информацията.

Има моменти, в които ние може да се нуждаем от информация за вас, като например вашето име и адрес. Когато информацията е необходима, ние ще ви уведомим. В същото време, ще ви кажем и как ще използваме лична ви информация. Обикновено, личната информация, която събираме, се използва само от нас, за да отговори на вашите запитвания, обработка на заявка или да ви даде достъп до специфична клиентска информация.

Ако вие се регистрирате на нашия сайт и приемете условията на нашата политика за поверителност, ние ще отбележим вашето  посещение, за да анализираме кои продукти и услуги са от специален интерес за вас.  Тази информация се използва само от нас, за да се подобри разбирането ни за вашите специфични нужди. 

Ще имате право на възражение по всяко време чрез изпращане на писмо на електронната ни поща info@ses.com, за основателни оплаквания, свързани със специфична ситуация при обработката на данните ви, освен в случаите, когато правните разпоредби изрично предвиждат подобно събиране на информация. Когато е на лице обосновано възражение, вашите данни няма да бъдат събирани.

Понякога, ние може да предоставим адреса на електронната ви поща и допълнителни данни, на други напълно интегрирани членове на групата SES, които стриктно спазва правата за неприкосновеност на данните ви и чиито продукти или услуги, ще са от интерес за вас. В тези случаи ще ви бъде предложена възможност да ограничите достъпа до вашата информация.

Ако проявите специфичен интерес към конкретен продукт на нашите партньори, ние ще пренасочим вашата информация, но това ще стане само след предварително одобрение от ваша страна. 

Ако се регистрирате с бизнес цел към някоя от компаниите партньори на SES, те могат да използват тази информация за да ви предоставим информация за предлаганите от SES услуги, в отговор на нуждите на вашия бизнес. Може да се използва технология, наречена "cookie" (бисквитка), за да ви се предостави адекватна  информация. Бисквитката е малък елемент от данни, изпращан от нашия уеб сайт към вашия браузър, които в последствие може да съхрани на твърдия ви диск, така че да можем да ви разпознаем, когато се завърнете на нашия сайт. Можете да настроите браузъра си да ви известява, когато получавате бисквитки. 

От време на време, ние провеждаме онлайн анкети, за да разберем по-добре нуждите и профила на нашите посетители. 

Когато провеждаме изследване, ние ще ви уведомим как ще използваме информацията, в момента в който я събираме от вас през интернет.

Вие ще имате право на достъп до събраните данни и право на коригиране на данните в случаите, когато данните са неточни и непълни.  

Всички лични данни се събират и съхраняват единствено за срока на тяхната необходимост, при спазване на давностните срокове по закон.  

Ако имате нужда от информация или разрешение във връзка с политиката за конфиденциалност, моля свържете се info@ses.com.