Политика за конфиденциалност


Политика за поверителност

SES се отнася изключително отговорно към поверителността на информацията в интернет. Ние вярваме, че е важно да знаете как оперираме с информацията, която получаваме за Вас чрез интернет. Предметът на тази Политика за поверителност обхваща използването на информацията, събирана чрез или във връзка с този уебсайт.

Кой е отговорен за личната информация събирана от този сайт?

SES S.A. ("SES"), компания, регистрирана съгласно правото на Великото херцогство Люксембург (ДДС номер LU 18953352) със седалище в Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, Grand Duchy of Luxembourg, хоства и управлява сайта на ASTRA, намиращ се на адрес http://www.onastra.bg.

Събиране и използване на информацията

 По принцип можете да посетите SES през Световната мрежа (World Wide Web), без да ни информирате кои сте или да разкривате информация за себе си. Уеб сървърите събират само IP адреси на посетителите. Тази информация се агрегира за измерване на броя на посещенията, средното време, прекарано на сайта, посетените страници и т.н. и се използва от SES за измерване на използването на нашия сайт и за подобряване на неговото съдържание. Само тази информация, не може да доведе до Вашето идентифициране и тя се събира с единствената цел да ни помогне на предоставяме по ефективни услуги чрез този уебсайт. Компаниите, които се занимават с проследяването и измерванията за SES, също имат достъп до тази информация.

 В случаите, когато Вие предоставите и дадете съгласието си за използването на Вашата лична информация (включително чрез приложението Live Chat), ние ще събираме и използваме тази лична информация (например име, адрес, телефонен номер и имейл), само с цел да:

 • отговорим на запитвания, изпратени от Вас
 • обработим заявки или заявления, изпратени от Вас
 • Ви позволим достъп до специфична информация за профила, например до екстранет на компания
 • създаваме и подобряваме нашите продукти и услуги.

В някои случаи бихме искали да използваме личната информация, която ни предоставяте, за:

 • проучване на пазара и проследяване на данните за продажбите
 • връзка с Вас относно наши продукти, услуги и събития
 • предоставяне на тази информация на компаниите - филиали на SES, които може да се намират извън ЕИП, за да имат възможност да ви предоставят информация, която може да Ви интересува.

Като част от услугите, които Ви предлагаме чрез нашия сайт, личната информация, която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена в страни извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Тези държави могат да нямат правна регулация на защитата на личните данни, подобна на тази в ЕИП; независимо от това, ние ще предприемем мерки, с които да гарантираме, че правата Ви за поверителност ще продължат да бъдат защитени.

Освен в случаите посочени в тази Политика за поверителност, ние няма да разкриваме никаква лична информация без Ваше разрешение, освен ако не сме задължени по закон, за да защитим законния интерес на компанията или да защитим Вашите жизненоважни интереси.

Ако, по всяко едно време, пожелаете да спрем използването на Вашата лична информация за някоя или всички от горепосочените цели, моля, уведомете ни, като изпратите имейл на адрес manage-my-consent@ses.com. Ние ще преустановим използването на Вашата информация за такива цели веднага, щом това е разумно възможно.

Правата Ви, свързани с Вашите лични данни

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, най-вече Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR), Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни:

 • можете да възразите срещу обработването на Вашите данни
 • имате правото да знаете каква лична информация съхраняваме и обработваме и можете да поискате такава информация
 • можете да поискате коригиране на неверни данни
 • можете да поискате изтриване на такива данни.

За да упражните тези си права, моля свържете се с manage-my-consent@ses.com.

За всякакви допълнителни въпроси или оплаквания, свързани със защитата на личните данни, моля свържете се с нашето Длъжностното лице по защита на личните данни на следните адреси:

SES Group Data Protection Officer
Château de Betzdorf
L-6815 Betzdorf
Grand Duchy of Luxembourg

dataprotection-officer@ses.com

Използване на „бисквитки“

Ние използваме „бисквитки“ на нашия уебсайт, за да подобрим качеството на Вашето сърфиране в интернет.

Какво представляват „бисквитките“?

"Бисквитката" е малък текстови файл, който уебсайтът съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате сайта. Той позволява на уебсайта да запомни Вашите действия и предпочитания (като данни за вход, език, размер на шрифта и други предпочитания за показване на информацията), както и да съхранява информация за вашия компютър (като IP адрес, географска област и тип на браузъра).

Какъв вид „бисквитки“ използва SES?

Използваме два типа "бисквитки": постоянни "бисквитки" и "бисквитки" за отделна сесия. Постоянната "бисквитка" ни помага да разпознаем Вас като съществуващ потребител. Когато влизате в уебсайтовете на SES, постоянна "бисквитка" остава в браузъра Ви и ще бъде прочетена, когато се върнете на сайта. Бисквитките за отделна сесия остават само за самата сесия (обикновено текущото посещение на уеб сайт или сесия на браузър).

Как SES използва „бисквитки“?

Използваме "бисквитки" на всички наши уеб сайтове и приложения. Всеки браузър, зареждащ тези сайтове, ще получава „бисквитки“ от нас.

Какви „бисквитки“ използва SES?

 • Удостоверяване: SES използва "бисквитки", които съхраняват информация за удостоверяване.
 • Предпочитани функции и услуги: SES използва "бисквитки", които могат да ни кажат кой език предпочитате, и те могат да ви помогнат да попълвате формуляри на уебсайтовете на SES по-лесно.
 • Използване, анализ и проучване: SES използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. ("Google"). Google Analytics използва "бисквитки", за да анализира как се държат потребителите на сайта. Информацията, генерирана от "бисквитката" за начина, по който Вие използвате уебсайта (включително Вашия IP адрес), се изпраща и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google използва тази информация за целите на оценяването на използването на уебсайта, съставянето на отчети за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона, или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да обвърже Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google.

Промяна на настройките на "бисквитките"

Можете да контролирате и / или изтривате "бисквитките" по Ваше желание - за подробности вижте http://www.allaboutcookies.org/. Можете да изтриете всички "бисквитки", които вече се намират на компютъра Ви и можете да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите поставянето им. Ако направите това, обаче, може да се наложи ръчно да коригирате някои предпочитания всеки път, когато посещавате сайт, като също е възможно и някои услуги и функционалности да не работят.

Съхранение на данни

Цялата информация, отнасяща се до лични данни, не може да се съхранява за период по-дълъг от този, който е необходим съобразно целта, наложила тяхното обработване, при спазване на  законоустановените срокове за това.

Сигурност на Вашите лични данни

Внедрихме технология и политики с цел защита на личните Ви данни от неразрешен достъп и неправилна употреба и ще актуализираме тези мерки, при поява на нови технологии.

Използване на вашата лична информация, предоставена на други сайтове

Ние не можем да носим отговорност за политиките и практиките по поверителност на други сайтове, дори в случаите когато:

 • Вие достъпите сайт на трета страна чрез уеб връзка, поставена на нашия сайт; или
 • Вие се свържете с нашия сайт през уеб връзка на сайт на трета страна.

Препоръчваме Ви да проверите правилата за поверителност на всеки сайт, който посещавате, и да се свържете със собственика или оператора на такъв уеб сайт, ако имате някакви опасения или въпроси.

Промени и актуализации

Понякога може да правим промени в тази Политика за поверителност. В случай че направим съществени промени в тази Политика и начина, по който използваме Вашите лични данни, ще публикуваме промените на тази страница. Моля, проверявайте редовно Политиката ни за поверителност.

Контакти

За повече информация относно нашата Политика за поверителност можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни на SES на следния електронен адрес: dataprotection-officer@ses.com