Условия за ползване


SES S.A. ("SES") e дружество регистрирано съгласно люксембургското законодателство (RC Люксембург B 22589, ДДС номер LU 12859882) и се намира в Château de Betzdorf, L-6815 Бецдорф, Люксембург. SES.COM осигурява хостинг и администрира уеб сайта с адрес http://www.ses.com (наричан за кракто "уеб-сайта"). 

Използването на уеб-сайта е предмет на настоящите правила и условия ("Условия за ползване"). Условия за ползване са обект на промени по различни причини, по всяко време и без предизвестие. Най-новата версия на Условия за ползване е винаги на разположение на http://www.ses.com/extranet-terms-and-conditions. Ползването на уеб-сайта обозначава вашето съгласие с Условията за ползване.

1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

SES си запазва правото да променя, модифицира или коригира съдържанието на уеб сайта по всяко време и без предупреждение.

Съдържанието на този уеб сайт е само за информация. SES не дава гаранция, че тя е точна, пълна или актуална.Нещо повече, информацията на уеб сайта не трябва да се използва във връзка с каквото и да е инвестиционно решение. 

SES не носи отговорност за преки, непреки или последващи вреди, произтичащи от използването на или във връзка със съдържанието на уеб сайта, включително във връзка с:

  • прекъсване на достъпа до уеб сайта;
  • всяко нарушаване на функционалността на уеб сайта;
  • изменения на информацията съдържаща се в него в резултат на непозволено проникване на уеб сайта.

2. ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ И ИЗТОЧНИЦИ

Тъй като SES не контролира свързани сайтове и външни източници, достъпни чрез уеб сайта, SES не носи никаква отговорност във връзка със съдържанието на, или услугите, предлагани на тези сайтове или външни източници.

3. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САИТА

Inline свързване (връзка към уеб сайта, като елемент поставена на друг уеб сайт) и framing (показване на уеб сайта в рамките на друг уеб сайт) e строго забранено.

4. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Използването за всякаква цел (включително метатагове (metatags) в други уеб сайтове) на търговска марка и лого "ASTRA" и всички други търговски марки и лога, притежавани от SES, независимо дали са регистрирани, е строго забранено, без предварителното писмено съгласие SES. Всички материали на уеб сайта (включително, без ограничение, писмен текст, чертежи, дизайн, илюстрации, снимки, анимирани изображения, звукови записи, лога, търговски марки), както и на външния вид и усещане на уеб сайта, са и ще останат изключителната собственост на SES.

Имате право единствено да се консултирате или, където възможно, да разпечатате такава информация само за лично ползване. Нямате право да възпроизвеждате, по всякакъв начин, или процес, изцяло или частично, разпространявате, публикувате, предавате, създавате производни произведения, на основа на, промени или продажба на такива материали, съдържащи се на нашия сайт. Ако имате нужда от информация или разрешение във връзка с правата върху интелектуална собственост, моля пишете на info@ses.com.