SES годишни финансови резултати 2017

Люксембург – SES S.A. обяви годишните си финансовите резултати за 2017 година, както и тези за четвъртото тримесечие на годината.

Основни финансови акценти

  • Отчетени приходи в размер на 2,035.0 млн. евро, спад с 1.6% (-5.2% след преизчисления(1)); SES Video -3,6%(1) и SES Network -1,9%(1)
  • EBITDA марж - 65.1% (2016: 70.2%, според отетите и 66.7% след преизчисления(1))
  • Нетна печалба от 596.1 млн. Евро (2016: 962.7 млн. Евро, включително печалба от 495.2 млн. Евро, свързана с консолидирането на O3b)
  • Съветът предлага 2017 дивиденти на А акция в размер на 0,80 евро (2016: 1,34 евро)

 

      Change (%)     Change (%)
EUR million FY 2017 FY 2016 Reported Like-for-like(1) Q4 2017 Q4 2016 Reported Like-for-like(1)
Revenue2 035,0 2 068,8 -1,6 % -5,2 % 507,8 578,7 -12,2 % -8,7 %
EBITDA 1 324,2 1 451,5 -8,8 % -7,6 % 329,6 390,6 -15,6 % -12,2 %
EBITDA margin 65,1 % 66,7 %(1)  64,9 % 67,6 %(1)  
Operating profit(2) 610,6 820,3 -25,6 % -14,4 % 162,2 209,9 -22,8 % -20,2 %
Deemed gain on disposal of equity interest -- 495,2 n/m n/a -- -- -- --
Net profit attributable to SES shareholders 596,1 962,7 -38,1 % n/a 201,6 138,6 +45,4 % n/a
Earnings per share 1,21 EUR 2,18 EUR -44,5 % n/a 0,41 EUR 0,27 EUR +51,9 % n/a
Dividend per A share 0,80 EUR 1,34 EUR -40,3 % n/a n/a n/a n/a n/a

1) Сравнителните данни се преизчисляват при постоянна валута, за да се неутрализират валутните колебания и да се приеме (на базата на проформа), че RR Media и O3b са консолидирани от 1 януари 2016 г. Печалбата от EBITDA от 2016 г. е 70,2%
2) Преди очакваната печалба от продажбата на дялово участие (свързана с консолидиране на O3b) в размер на 495,2 млн. EUR през 2016 г.

 

Карим Мишел Сабах, президент и главен изпълнителен директор, коментира: "2017 бе важна година на трансформация за SES. Създадохме две пазарно ориентирани бизнес звена, SES Video и SES Networks, и сега сме в добра позиция да постигнем растеж в бъдеще. Бизнес резултатите бяха под очакванията ни, тъй като пазарът продължи да бъде предизвикателен през 2017 г., допълнен от някои проблеми, свързани с изправността на флотилията".

"Започваме да виждаме ползите от нашата инвестиционна програма с три нови спътника, успешно стартирани през 2017 г., и други два вече пуснати през 2018 г. Те заедно с други планирани стартирания за 2018 и 2019 г. ще донесат необходимия капацитет и специфични за клиентите възможности за нашата флотилия, особено в бързо развиващия се аеронавтичен пазар, който ще бъде в основата на нашия бъдещ растеж. Като част от нашата стратегическа трансформация стартирахме нашата програма "Fit-for-Growth", която ще оптимизира и фокусира разпределението на ресурсите от световна класа и ще увеличи вътрешната ефективност. Тъй като продължаваме да се адаптираме към новия оперативен и финансов модел и инвестираме в бъдещия ни растеж, решихме да преразгледаме дивидента си, което ще позволи растеж през идните години, с развитието на нашия бизнес. "

"SES Video доставя повече канали на повече зрители, отколкото всеки друг оператор и с резерв от 5,3 милиарда евро, видео секторът ни е печеливш и устойчив. SES Networks е единственият бизнес, способен да комбинира геостационарна и средна земна орбита с иновативни наземни решения в комплексни решения за клиентите ни. Ние се ангажираме да реинвестираме генерираните парични средства в дългосрочен растеж, съсредоточен главно върху SES Networks. 2018 г. ще бъде година на завършване на бизнес преобразяването ни и SES очаква да постигне растеж в атрактивни маржове."

Основни бизнес акценти

Приходите на SES Video от 1 383,0 млн. Евро през 2017 г. са спаднали с 3,6% (след преизчисления). Въпреки че, SES Video остава конкуренет, бизнесът се повлия от изправността на сателитната флотилия, закъснения при стартирането на сателити, както и от някои фактори при MX1, свързани с подновяването на договори. През 2018 г. се очаква прилагането на IFRS 15 да доведе до намаляване на приходите с около 15-20 млн. евро, свързано с HD+.

Приходите на SES Networks са намалели с 1,9% до 646,1 милиона евро. Спадът на годишна база през четвъртото тримесечие на годината е свързан основно със значителна продажба на транспондери в Mobility през четвъртото тримесечие на 2016. Mobility сегмента е стабилен, с изключение на тази продажба на транспондери, като Fixed Data показва спад от 8,4%, а Правителствения сектор бележи ръст с 5.5%. SES Networks бележи ръст с 7.4% от третото тримесечие на 2017 г. до четвъртото тримесечие на 2017 г. при постоянни валутни курсове.

SES Networks изгражда, обезпечава и прилага уникални и диференцирани услуги за решения за данни, които стават все по-силни с клиенти по целия свят. През четвъртото тримесечие на 2017 SES Networks потбеляза най-силното си тримесечие, като удвои годишния си обем на продажбите от второто тримесечие на 2017г. През последното тримесечие на годината бяха стартирани и редица важни услуги за клиентите, които генерират нови приходи в началото на 2018 г.

Като цяло договорите на SES възлизат на 7,5 милиарда евро (2016: 8,1 милиарда евро според докладваните данни и 7,6 милиарда евро при постоянни валутни курсове), постоянството показва, че бизнесът успешно замества приходите, реализирани през годината. Повече от 80% от очакваните 2018 приходи вече са потвърдени.

Бъдещият растеж на SES стана възможен благодарение на успешното стартиране на SES-10, SES-11 и SES-15 през 2017 г., а вече и SES-14 и SES-16 през 2018 г. През останалата част на тази година SES очаква да пусне SES- 12 и още четири сателита за O3b, които са специално проектирани да увеличат максимално предимствата на MEO за целевите клиенти.

Тъй като бизнесите продължават да увеличават своите възможности и да откриват допълнителни възможности за растеж, структурата на приходите и маржовете ще се развиват. SES актуализира насоките и повиши нивото на откритост, за да подобри разбирането за текущите резултати и бъдещите перспективи. Изгледите съчетават предпазливост през 2018 г., тъй като SES ще завършва бизнес трансформацията си с увереност за значим растеж през следващите две години и след това. Предвид направените инвестиции, бъдещите ангажименти за капиталови разходи и развиващият се характер на бизнес модела, SES възнамерява да засили баланса.

В съответствие с инфомацията, Съветът на директорите предложи преразпределяне на дивидента до по-ниско ниво от 0,80 евро за клас А акция за 2017, което е намаление с 40% от 2016 г. Това преизчисление е подходящо за SES и ще позволи укрепване на баланса, докато се подкрепят възможностите за растеж и се даде възможност за прогресивен дивидент в бъдеще.

Към подробните финансови резултати:
https://www.ses.com/press-release/full-year-and-fourth-quarter-2017-results